Privacybescherming

Aansprakelijkheid voor inhouden

De inhouden van onze pagina's zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhouden kunnen wij echter niet instaan. Als dienstenaanbieder zijn wij conform § 7 lid 1 TMG (Duitse mediawet) verantwoordelijk voor eigen inhouden op deze pagina's volgens de algemene wetgeving. Conform § 8 t/m § 10 TMG zijn wij als dienstenaanbieder echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen vreemde informatie te bewaken of omstandigheden te onderzoeken die op een onwettige activiteit wijzen. Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetgeving blijven hiervan onaangetast. Een desbetreffende aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip van de kennis van een concrete schending van het recht. Bij het bekend worden van overeenkomstige schendingen van het recht zullen wij deze inhouden onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud hiervan hebben wij geen invloed. Daarom kunnen wij voor deze vreemde inhouden ook niet instaan. Voor de inhouden van gelinkte pagina's is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's zijn ten tijde van het plaatsen van de link gecontroleerd op mogelijke overtredingen van de wet. Onwettige inhouden waren ten tijde van het plaatsen van de link niet duidelijk zichtbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina's kan echter zonder concrete aanknopingspunten voor een overtreding van de wet niet van ons worden gevergd. Bij het bekend worden van schendingen van het recht zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De door de exploitant van de website opgestelde inhouden en werken op deze pagina's vallen onder het Duitse auteursrecht. Voor het vermenigvuldigen, bewerken, verspreiden en elke vorm van productiefmaking buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur resp. opsteller nodig. Downloads en kopieën van deze pagina zijn uitsluitend toegestaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. In zoverre de inhouden op deze site niet zijn opgesteld door de exploitant, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. In het bijzonder worden inhouden van derden als zodanig gekenmerkt. Wanneer u desondanks attent wordt op een overtreding van het auteursrecht, verzoeken wij u om ons hierop te wijzen. Bij het bekend worden van schendingen van het recht zullen wij dergelijke inhouden onmiddellijk verwijderen.

Privacybescherming

Het gebruik van onze website is doorgaans mogelijk zonder persoonsgerelateerde gegevens te verstrekken. In zoverre op onze pagina's om persoonsgerelateerde gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) wordt verzocht, gebeurt dit, voor zover dit mogelijk is, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) hiaten in de veiligheid kan bevatten. Een waterdichte bescherming van de gegevens tegen de toegang door derden is niet mogelijk.

Tegen het gebruik van in het kader van de Duitse impressumplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor het toesturen van niet-uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hiermee uitdrukkelijk bezwaar gemaakt. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht van het nemen van juridische stappen voor, wanneer niet uitdrukkelijk aangevraagd reclamemateriaal, bijvoorbeeld spam-mails, wordt toegestuurd.

Analysediensten

Onze website gebruikt Piwik, een zogenaamde webanalysedienst. Piwik gebruikt “cookies”, dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden bewaard en ons in staat stellen om het gebruik van de website te analyseren. Daartoe worden de gebruiksgegevens die de cookie aanmaakt (waaronder uw verkorte IP-adres), naar onze server gestuurd en daar opgeslagen voor de analyse van het gebruik, waardoor wij de website kunnen verbeteren. Uw IP-adres wordt daarbij onmiddellijk geanonimiseerd, zodat u als gebruiker voor ons anoniem blijft. De door de cookie aangemaakte gegevens over uw gebruik van deze website worden niet overgemaakt aan derden. U kunt het gebruik van cookies weigeren door het instellen van de software van uw browser. Dan bestaat echter de kans dat u niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken.

Wanneer u niet akkoord gaat met de opslag en verwerking van deze gegevens van uw bezoek, kunt u de opslag en het gebruik op elk ogenblik via een muisklik weigeren. In dat geval wordt in uw browser een zogenaamde opt-out-cookie opgeslagen, waardoor Piwik geen gegevens van de sessie verzamelt. Let op: wanneer u uw cookies verwijdert, heeft dat tot gevolg dat ook de op-out-cookie wordt verwijderd en desgevallend door u opnieuw geactiveerd moet worden.

Bronvermelding:
eRecht24
Impressum   •   Privacy   •   Sitemap   •   Agenda   •   Contact